Ocena zgodności maszyn i urządzeń

Zidentyfikowanie i eliminacja zagrożeń związanych z maszynami, które mają być wprowadzone na rynek, jest kwestią podstawową. Na bazie zasadniczych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przeprowadzenie prawidłowej, rzetelnej i kompletnej analizy ryzyka jest jednym z najistotniejszych etapów procesu oceny zgodności maszyn podlegających wymaganiom Dyrektywy 2006/42/WE.

Read more