Konsultacje

Konsultacje, uzgodnienia techniczne oraz kontakty z Klientem są nieodzownymi elementami naszej pracy podczas projektów, jak audyty bezpieczeństwa czy pomiary dobiegów. Przekazanie gotowych raportów, nie jest jednoznaczne z zakończenie wsparcia ze strony firmy Eltron. Mamy tego pełną świadomość i jest to wliczone we wspólną potrzebę biznesową.

Natomiast można zauważyć, że jest zapotrzebowanie z Państwa strony na dodatkowe usługi konsultacyjne, w ramach kontaktu telefonicznego, spotkań/wizyt. Dlatego też, proponujemy konsultacje w formie pojedynczych zleceń lub wsparcia abonamentowego.