Audyty bezpieczeństwa

Wykonanie audytu bezpieczeństwa jest to usługa skierowana do użytkowników maszyn, producentów jak i integratorów. Ma na celu weryfikacje danej maszyny pod względem spełnienia wymagań prawnych. Proces audytowy przeprowadzany przez Naszych Specjalistów można sprowadzić do poniższych kroków:

1. Wstępna konsultacja dot. danej maszyny – ma na celu określenie założeń prawnych i stosowanych norm. Także określenie potrzebnego czasu na weryfikacje,

2. Przegląd maszyny w lokalizacji Klienta:

– Określenie niezbędnych czynności operacyjnych,

– Określenie stref niebezpiecznych,

– Weryfikacja oprzyrządowania,

– Testy funkcjonalne dla wszystkich trybów pracy oraz dla systemów bezpieczeństwa,

– Weryfikacja dokumentacji techniczno-ruchowej,

3. Na podstawie zebranych informacji u Klienta, przeprowadzamy ocenę ryzyka, wyznaczamy poziomy niezawodności, analizujemy poszczególne układy maszyny.

Wyniki Naszej wspólnej pracy przedstawiamy w postaci raportu, który zawiera szczegółowe dane dotyczące przeprowadzanych analiz, jak i również proponowane ewentualne akcje korekcyjne.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *