Ocena ryzyka

Ocena ryzyka jest kluczem do bezpieczeństwa maszyn. W ten sposób wyznaczamy drogę do redukcji ryzyka, która jest zarówno efektywna jaki i ekonomiczna. Wiele czynności przeprowadzanych przez personel obsługujący i konserwujący przy maszynach niesie ze sobą wysoki stopień ryzyka.

Często już nieznaczne czynniki prowadzą do wypadku. Gdy budujecie, dozbrajacie wzgl. łączycie maszyny, przeprowadzona fachowa ocena ryzyka oferuje najważniejszą podstawę dla bezpiecznej konstrukcji maszyny lub dla określenia środków ochronnych a tym samym dla bezpieczeństwa maszyny.

Ocena ryzyka przeprowadzona fachowo przez firmę Eltron oferuje najlepsza bazę dla własnej, bezpiecznej konstrukcji instalacji oraz określenia środków ochronnych. Firma Eltron bardzo dobrze wie, jak przekazać nam z korzyścią swoją własną kompetencję w dziedzinie techniki zabezpieczającej.

Pilz – Państwa partner w dziedzinie oceny ryzyka i bezpieczeństwa maszyn

Przejmujemy odpowiedzialność i wraz z Państwem przeprowadzamy sprawdzenie techniczne maszyn w porozumieniu z aktualnie obowiązującymi normami krajowymi/międzynarodowymi i dyrektywami. Celem oceny ryzyka jest określenie istniejących zagrożeń oraz określenie środków zmniejszenia ryzyka.

 Ocena ryzyka przez firmę ELTRON zawiera

  • określenie aktualnie obowiązujących norm i przepisów
  • ustalenie ograniczeń maszyny
  • określenie wszelkich zagrożeń w ramach każdej fazy życia maszyny
  • oszacowanie i ocena ryzyka
  • Zalecane sposoby postępowania w celu zredukowania ryzyka

Państwa korzyści w obszarze bezpieczeństwa maszyn poprzez ocenę ryzyka

  • Nasza ocena ryzyka to kamień węgielny dla bezpieczeństwa Państwa maszyn
  • Zapewnijcie przestrzeganie dyrektywy maszynowej
  • Zintegrujcie bezpieczeństwo w nowych lub zmodyfikowanych maszynach poprzez wczesne określenie ryzyka
  • Skorzystajcie Państwo z technicznych kompetencji i obiektywności naszej firmy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *