Odbiory maszyn

Oferujemy usługę odbiorów maszyn przed przekazaniem do użytkownika końcowego. Kierowana jest ona do:

  • klientów końcowych – zyskanie pewności, że instalowana w ich zakładzie maszyna spełnia wymagania z zakresu bezpieczeństwa i oznakowania CE
  • integratorów –  zapewnienie, że nie popełniono żadnych błędów i przekazana maszyna jest bezpieczna oraz zwiększenie wiarygodności przed klientem końcowym
  • importerów – wskazanie ewentualnych braków w zabezpieczeniu i oznakowaniu maszyny, które wynikają z odmiennego porządku prawnego w krajach poza UE

W ramach odbioru dokonujemy sprawdzenia między innymi:

  • zabezpieczenia środkami technicznymi
  • stanu technicznego komponentów bezpieczeństwa
  • prawidłowości oznakowania
  • zgodności dokumentacji z dyrektywą maszynową

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *