Pomiary dobiegu

Pomiary dobiegu maszyny umożliwiają określenie czasu od aktywowania konkretnego z elementów systemu bezpieczeństwa do zatrzymania niebezpiecznego ruchu maszyny. Badanie takie ma zastosowanie dla:

  • nowych maszynach gdzie pozwala wyznaczyć odległość np. zamocowania bariery świetlnej
  • maszyn używanych, których czas zatrzymania może się wydłużać, np. ze względu na zużycie lub nieprawidłową konserwację elementów wykonawczych. Norma IEC 62046 stanowi, że pomiar taki powinien odbyć się nie rzadziej niż raz w roku

Pomiar dobiegu zastosować można do:

  • barier / kurtyn świetlnych
  • laserowych skanerów bezpieczeństwa
  • urządzeń sterowania oburęcznego
  • urządzeń ryglujących

Wszystkie pomiary wykonywane są z użyciem dobiegometrów posiadających aktualne świadectwa wzorcowania.

Wynikiem badania jest raport oceniający, czy czasy zatrzymań są wystarczająco krótkie. Dodatkowo, bariery świetlne po zakończeniu testów znakowane są naklejką informującą o terminie następnego badania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *