Pomiary dobiegu

W ofercie usług firmy Eltron – znajdziecie Państwo Inspekcję urządzenia ochronnego i Pomiar dobiegu.

 

Adresaci usługi:

  • Producenci nowych maszyn
  • Integratorzy
  • Użytkownicy końcowi

Cel usługi:

Inspekcja urządzenia ochronnego – sprawdzenie poprawności instalacji urządzenia ochronnego, jego konfiguracji w układzie sterowania, prawidłowości działania i możliwości obejścia.

Pomiar dobiegu – sprawdzenie odległości bezpieczeństwa poprzez pomiar dobiegu dla elementów ruchomych.

Eltron Bezpieczeństwo Maszyn, bazując na wieloletnim doświadczeniu,  zaleca, aby realizować obie usługi jednocześnie, o ile nie zostało to określone wewnętrznymi przepisami odbiorcy usługi.

 

Wymagania prawne:

Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE – precyzuje, że urządzenia ochronne muszą być zaprojektowane i wbudowane w układ sterowania tak, aby części ruchome nie mogły być uruchomione dopóki znajdują się w zasięgu operatora i aby osoby nie mogły dostać się do części ruchomych znajdujących się w ruchu.

Dyrektywa Narzędziowa 2009/104/WE – wprowadza wymagania, że jeżeli bezpieczeństwo sprzętu roboczego uzależnione jest od warunków jego zainstalowania to sprzęt roboczy powinien być poddany wstępnej kontroli (po zainstalowaniu i przed pierwszym wprowadzeniem do użytku) oraz po przeprowadzeniu montażu w nowym miejscu lub lokalizacji. W celu zapewnienia bezpieczeństwa sprzętu roboczego w trakcie jego eksploatacji i wykrycia usterek mogących prowadzić do niebezpiecznych sytuacji pracodawca zapewnia przeprowadzanie okresowych kontroli oraz specjalnych kontroli gdy zaszły wyjątkowe okoliczności tj. modyfikacja prac, wypadki, zjawiska naturalne lub przedłużone okresy postoju. Wyniki kontroli powinny być rejestrowane i przechowywane do dyspozycji właściwych organów.

Ogólne przepisy BHP (Dz. U. nr 169, poz. 1650) – przepisy te przedstawiają wymagania, że odległości bezpieczeństwa określają Polskie Normy.

 

Zgodnie z najnowszym, tj. 3, wydaniem specyfikacji technicznej IEC 62046 (z 2018 r.) odstępy pomiędzy poszczególnymi kontrolami zależą od samej maszyny i wyposażenia ochronnego zastosowanego jako środek redukcji ryzyka, jednakże generalnie nie powinny być większe niż 12 miesięcy.

 

Wymagania techniczne:

Wymagania techniczne opisane są w normach zharmonizowanych z dyrektywą maszynową oraz w specyfikacjach technicznych opracowanych przez komitety normalizacyjne.

Ogólna formuła wyznaczania odległości bezpieczeństwa (PN-EN ISO 13855):

S = K x T + C

Gdzie: S – odległość bezpieczeństwa, K – prędkość zbliżania się części ciała człowieka, T – całkowity czas od działania operatora na urządzenie ochronne do momentu zatrzymania się części ruchomej.

Urządzenia podlegające wymaganiom dotyczącym odległości bezpieczeństwa to:

  • kurtyny i bariery optyczne,
  • skanery 2D i 3D,
  • maty bezpieczeństwa,
  • urządzenia sterowania oburęcznego,
  • urządzenia blokujące sprzężone z osłonami

 

UWAGA: W zależności od wielkości zamówienia, dla produktów zakupionych w firmie Eltron proponujemy wykonanie pomiaru gratis lub w preferencyjnych warunkach.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *