Pomiary dobiegu

W ramach usług dot. bezpieczeństwa maszyn firma Eltron ma w swojej ofercie pomiar dobiegów maszyn.
Podczas tego procesu wykorzystywane jest urządzenie pomiarowe tzw. dobiegometr. Rezultatem pomiaru jest czas zatrzymania elementów niebezpiecznych maszyny, po przekroczeniu stref działania elementów bezpieczeństwa.


Przy wykorzystaniu wymagań technicznych określonych w normie PN-EN ISO 13855, jest możliwe wyliczenie minimalnych odległości dla np. barier optycznych od stref zagrożenia.
Nasza usługa skierowana jest głównie do: producentów maszyn, integratorów oraz użytkowników końcowych. Wykonując pomiary dobiegów mamy na względzie następujące wymagania prawne:

Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE – precyzuje, że urządzenia ochronne muszą być zaprojektowane i wbudowane w układ sterowania tak, aby części ruchome nie mogły być uruchomione dopóki znajdują się w zasięgu operatora i aby osoby nie mogły dostać się do części ruchomych znajdujących się w ruchu.

Dyrektywa Narzędziowa 2009/104/WE – wprowadza wymagania, że jeżeli bezpieczeństwo sprzętu roboczego uzależnione jest od warunków jego zainstalowania to sprzęt roboczy powinien być poddany wstępnej kontroli (po zainstalowaniu i przed pierwszym wprowadzeniem do użytku) oraz po przeprowadzeniu montażu w nowym miejscu lub lokalizacji. W celu zapewnienia bezpieczeństwa sprzętu roboczego w trakcie jego eksploatacji i wykrycia usterek mogących prowadzić do niebezpiecznych sytuacji pracodawca zapewnia przeprowadzanie okresowych kontroli oraz specjalnych kontroli gdy zaszły wyjątkowe okoliczności tj. modyfikacja prac, wypadki, zjawiska naturalne lub przedłużone okresy postoju. Wyniki kontroli powinny być rejestrowane i przechowywane do dyspozycji właściwych organów.

Ogólne przepisy BHP (Dz. U. nr 169, poz. 1650) – przepisy te przedstawiają wymagania, że odległości bezpieczeństwa określają Polskie Normy.

 

Elementami układów bezpieczeństwa dla których należy przeprowadzać pomiary dobiegów są:

  • kurtyny i bariery optyczne,
  • skanery 2D i 3D,
  • maty bezpieczeństwa,
  • urządzenia sterowania oburęcznego,
  • urządzenia blokujące sprzężone z osłonami.

UWAGA!!!

Zgodnie z najnowszym, tj. 3, wydaniem specyfikacji technicznej IEC 62046 (z 2018 r.) odstępy pomiędzy poszczególnymi kontrolami zależą od samej maszyny i wyposażenia ochronnego zastosowanego jako środek redukcji ryzyka, jednakże generalnie nie powinny być większe niż 12 miesięcy.

 

 

UWAGA: W zależności od wielkości zamówienia, dla produktów zakupionych w firmie Eltron proponujemy wykonanie pomiaru gratis lub w preferencyjnych warunkach.