Projektowanie układów bezpieczeństwa zgodnie z normą EN 13849-1

Szkolenie przeznaczone dla konstruktorów, integratorów, pracowników utrzymania ruchu oraz wszystkich osób, które odpowiedzialne są za bezpieczne funkcjonowanie maszyn w zakładzie pracy. Szkolenie składa się z dwóch niezależnych od siebie modułów.

 

Czas trwania każdego modułu to 1 dzień szkoleniowy:

1 – Projektowanie układów bezpieczeństwa

  • Dyrektywa maszynowa i normy zharmonizowane
  • Ocena ryzyka – PN-EN ISO 12100
  • Kategorie bezpieczeństwa – charakterystyka i przykłady
  • Porównanie wymagań i podejścia do bezpieczeństwa w normach PN-EN 954-1 i PN-EN ISO 13849-1
  • Dane wymagane do obliczania kategorii bezpieczeństwa i sposoby ich pozyskiwania
  • Przykłady obliczeń dla różnych kategorii bezpieczeństwa – najczęściej popełniane błędy

2 – Analiza wybranych układów bezpieczeństwa przy pomocy oprogramowania Sistema

  • Podsumowanie i przypomnienie modułu 1
  • Omówienie funkcji programu Sistema 2.0
  • Warsztaty – analiza układów bezpieczeństwa
  • Podsumowanie szkolenia