Sposoby oceny i redukcji ryzyka

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE nakłada na producenta konieczność przeprowadzenia oceny ryzyka. Należy wziąć pod uwagę i minimalizować zagrożenia na wszystkich etapach cyklu życia maszyny. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla wytwórców maszyn, importerów oraz integratorów dokonujących modyfikacji i remontów. Pozwoli zdobyć wiedzę, która umożliwi podejmowanie trafnych decyzji w zakresie zabezpieczenia maszyny, ale także rozwieje wątpliwości, czy konieczne jest ponowne nadawanie oznakowania CE po wykonanej modernizacji.

Zakres szkolenia:

  • wymagania prawne – dyrektywy nowego podejścia, normy zharmonizowane
  • normy stosowane w ocenie ryzyka PN-N-18002, PN-EN ISO 12100, ISO/TR 14121-2
  • przegląd popularnych metod prowadzenia analizy ryzyka
  • praktyczne sposoby realizacji procesu oceny ryzyka
  • techniczne środki ochronne