Systemy bezpieczeństwa MGB-L1/L2-AR/AP

System bezpieczeństwa MGB to elektromagnetyczne urządzenie ryglujące z blokadą. Moduł blokady można skonfi gurować przy użyciu przełączników DIP. W zależności
od ustawienia moduł blokady zachowuje się jak urządzenie AP lub AR. Dodatkowo można włączyć lub wyłączyć monitorowanie blokady. Dokładne informacje dotyczące
dostępnych ustawień są zawarte w rozdziale 6.5 Zmiana konfi guracji urządzenia (zastosowanie przełącznika DIP), strona 21.

W przypadku aktywnego monitorowania blokady obowiązuje zasada

W połączeniu z ruchomą osłoną maszyny i urządzeniem sterującym maszyną ten zabezpieczający element konstrukcji może zapobiegać otwarciu osłony w czasie, w którym
są wykonywane niebezpieczne ruchy maszyny. Ustawienie stanu zablokowania jest przy tym monitorowane.

Dla układu sterującego oznacza to, że polecenia włączenia, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie, są realizowane dopiero wtedy, gdy osłona bezpieczeństwa znajduje się w położeniu ochronnym. Blokada może być wyłączona dopiero wtedy, gdy stan zagrożenia minie. Stan blokady może być zniesiony.

W przypadku nieaktywnego monitorowania zastawki obowiązuje zasada

W połączeniu z ruchomą osłoną maszyny ten zabezpieczający element konstrukcji zapobiega wykonywaniu przez maszynę niebezpiecznych ruchów w czasie, w którym
osłona jest otwarta. Jeżeli urządzenie zabezpieczające zostanie otwarte w trakcie wykonywania przez maszynę niebezpiecznej funkcji, to zostaje wyprowadzony rozkaz
zatrzymania. Ustawienie blokady nie jest przy tym monitorowane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *