Systemy dostępu i identyfikacji EKS

Przewaga systemu EKS nad normalnymi czytnikami:

 • Technologia RFID,
 • Zaprojektowany do kompatybilności ze sterownikami,
 • Zaprojektowany do przemysłowego użytkowania, IP65 /67
 • Możliwość wyciągnięcia/ włożenia klucza w każdym momencie,
 • Brak utraty danych po wyciągnięciu klucza,
 • Różnorodność  kompatybilnych interfejsów (Parallel HEX, Serial RS232/RS422, USB, Ethernet, Profibus, Profinet)
 • Możliwe użycie wyjść bezpiecznych

Niektóre z możliwości zastosowania EKS:

 • Uniknięcie pływających haseł,
 • Organizacja odpowiedzialności,
 • Stworzenie różnych poziomów dostępu do maszyny,
 • Poprawa identyfikowalności osób pracujących na maszynie,
 • Kontrola sprawdzenia wejścia i wyjścia,
 • Natychmiastowe wycofanie dostępu,