System EKS – nowe normy prawne

Wiele maszyn musi być wyposażonych w osobną opcję wyboru trybu pracy lub ustawiania, które pozwalają operatorowi przeprowadzenie w maszynie prac serwisowych lub podobnych. Może to wiązać się ze zmianami w systemie sterowania związanym z bezpieczeństwem. Zazwyczaj praca w trybie ustawiania musi być wykonywana przy otwartych osłonach bezpieczeństwa – np. przy wyłączonej funkcji bezpieczeństwa tej osłony. W tym trybie często wymagane jest użycie innych funkcji systemu bezpieczeństwa, takich jak choćby urządzenie zezwalające, zamiennie do osłony bezpieczeństwa.

Read more