Usługi bezpieczeństwa

Wykonujemy audyt  bezpieczeństwa  maszyn, linii i ciągów produkcyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Dysponujemy zespołem doświadczonych inżynierów specjalizujących się w projektowaniu, wykonywaniu, programowaniu i uruchamianiu kompletnych systemów bezpieczeństwa dla różnorodnych maszyn, linii i ciągów produkcyjnych tak aby spełniały  wszystkie obecnie obowiązujące normy z serii PN-EN.

Wykonujemy analizę techniczną, weryfikację maszyny u klienta, a następnie na podstawie wykrytych zagrożeń, wskazujemy wymagane działania niezbędne do zapewnienia bezpiecznej pracy maszyny.

Właściwa identyfikacja zagrożeń a następnie ich eliminacja , daje wymierne korzyści dla klienta w postaci wydłużenia żywotności maszyny oraz oszczędności czasu i kosztów eksploatacyjnych oraz co najważniejsze zapewnienie bezpieczeństwa dla obsługujących maszyny pracowników.

Oferujemy:

Analiza – Audyt – Raport – Dostosowanie – Znak CE

 • Ocena istniejącej maszyny bądź ciągu maszyn w odniesieniu do wymogów bezpieczeństwa,
 • Ocena wybranych komponentów/ analiza ryzyka,
 • Kontrola, pomiar i test zainstalowanych czujników i elementów wykonawczych,
 • Test oprogramowania i sprzętu,
 • Opracowanie raportu ze szczegółowymi danymi o wynikach/ wskazanie punktów niebezpiecznych,
 • Realizacja usługi wdrożeniowej polegającej na eliminacji zagrożeń zarówno pod kątem sprzętowym jak i mechanicznym,
 • Wystawienie oświadczenia zgodności.

Jako jedna z nielicznych firm na rynku oferujemy usługi powiązane tj. opracowanie raportu, zaproponowanie rozwiązań, wdrożenie rozwiązań w porozumieniu z preferencjami klienta, wystawienie oświadczenie  zgodności.

Korzyści dla Klienta:

 •  Zgodność z obowiązującym stanem prawnym – pozytywny wynik kontroli PIP,
 •  Aktualna inwentaryzacja i weryfikacja parku maszynowego,
 •  Możliwość eliminacji maszyn i urządzeń starych i niespełniających wymagań produkcyjnych i BHP,
 • możliwość modernizacji parku maszynowego,
 •   ustalenie potrzeb inwestycyjno-modernizacyjnych,
 •  eliminacja/ograniczenie zagrożeń zawodowych (chorobowych i wypadkowych),
 •  poprawa warunków obsługi, konserwacji i napraw parku maszynowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *